JavaScript must be enabled in order for you to see "WP Copy Data Protect" effect. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To see full result of "WP Copy Data Protector", enable JavaScript by changing your browser options, then try again.

روند آموزش

flow-chart

روند آموزش

در نمودار زیر روند آموزش و نوع ارتباط با فراگیر تا برگزاری جلسه نهایی نشان داده شده است. این نمودار کلیت کار را نشان می دهد و با توجه به نوع آموزش، ممکن است نیاز به افزودن موارد دیگری نیز باشد. چیزی که در این روند به روشنی دیده می شود، دقت هر دو طرف معامله برای پیش برد آموزش 3D است.

مدل سازی و انیمیشن

فهرست اطلاعات مورد نیاز برای برگزاری دوره آموزشی مدل سازی / انیمیشن:


1. همه تصاویر و فایلهای لازم

2. ریز مواردی که می خواهید به تسلط در آن برسید

3. ارائه نمونه تصاویر یا ویدئوهای لازم که می خواهید شبیه به آنها را در آینده بسازید

4. تصاویری که مود و سلیقه مورد نظر شما را نشان دهند

5. دیگر موارد لازم و مفید برای انجام هر چه بهتر آموزش
English