انواع مطالب آموزشی من

 

اهداف آموزش

1تسهیم دانش
با خواندن کتاب ها و وبلاگ ها و با دیدن ویدئوهای آموزشی و پس از تمرین و فرا گرفتن دانش و بکار گرفتن آن، دانش درونی سازی می شود.
2کاربرد دانش
دانش ضمنی کسب شده، همواره کاربردی خواهد بود و مهم آن است که به رشد و کیفیت کاری شما افزوده شود.
3افزایش مهارت
همه نوع مطالب آموزشی در جهت افزایش مهارت مخاطب تهیه می شوند. این افزایش مهارت با تمرین بدست می آید.
4افزایش انگیزه
وقتی به کار کردن با یک نرم افزار مسلط شوید و همه پتانسیل های آن را بدانید، انگیزه بالایی برای موفقیت در کسب و کار خود پیدا خواهید کرد.