مراحل پروژه نورپردازی


انواع پروژه های نورپردازی وجود دارد: نورپردازی صحنه های معماری داخلی، معماری خارجی، استودیو، محصول، محیط، نمای ساختمان، کاراکتر و غیره . بنابراین ابتدا نوع پروژه نورپردازی را مشخص نمایید. همچنین بهتر است نوع خروجی نهایی پروژه را نیز مشخص کنید (البته در اینجا آماده ارائه مشاوره به شما هستم). مراحل چهارگانه زیر، کلی هستند و در فرم ثبت سفارش، همه آیتمهای مورد نیاز برای برآورد فنی - مالی پروژه در نظر گرفته شده است.

آماده سازی فایلهای اولیه
مدل 3d خود با هر فرمتی را آماده و ارسال کنید. همه تصاویر، فایلها و توضیحات لازم برای نورپردازی مد نظر خود را نیز ارسال کنید.
انتخاب نرم افزار مناسب
پس از بررسی مدل و فایلهای اولیه پروژه، بهترین نرم افزار ممکن برای انجام نورپردازی انتخاب شده و به شما اطلاع داده می شود.
نورپردازی اولیه
در این مرحله، نورپردازی اولیه پروژه با تنظیمات رندر سریع به شما ارسال می شود تا طرح نخست پروژه خود را تأئید نمایید.
نورپردازی با کیفیت نهایی
در مرحله پایانی، تنظیمات پارامترهای نورپردازی و رندر با کیفیت بالا بوده و فایل نهایی برای شما ارسال خواهد شد.