مراحل پروژه تدریس


انواع پروژه های تدریس وجود دارد: تدریس مدل سازی،نورپردازی، تکسچرینگ، رندرینگ، انیمیشن و غیره. بنابراین ابتدا به طور دقیق زمینه مورد نظر خود را مشخص نمایید. من به شما نقشه راه و سیلابس ارائه خواهم داد. مراحل چهارگانه زیر، کلی هستند و در فرم ثبت سفارش، همه آیتمهای مورد نیاز برای برآورد فنی - مالی پروژه در نظر گرفته شده است.

بررسی درخواست
با توجه به همه مواردی که در فرم ثبت درخواست تدریس ارسال شده است، بررسی دقیق محتوای آموزشی را انجام خواهم داد.
ارائه سیلابس و زمان بندی
در این مرحله سیلابس آموزشی و زمان بندی کلاسها و همینطور نحوه تدریس من برای شما ارسال می شود تا آنها را تأئید نمایید.
آغاز تدریس نصف دوره
پس از دریافت هزینه نصف دوره، تدریس آغاز می شود. دقیقاً مواردی آموزش داده می شود که در سیلابس قرار داشته و از پیش مورد تأئید دو طرف قرار گرفته بود.
اتمام تدریس
در مرحله پایانی و پس از دریافت هزینه نیمه دوم آموزش، تدریس کلاسهای پایانی نیز آغاز می شود. در شرایط خاص (مثلاً 1 جلسه یا دو تا نهایتاً 3 جلسه)، دوره آموزشی به دو نیمه تقسیم نخواهد شد.