مراحل پروژه متریال


انواع پروژه های متریال وجود دارد: متریال صحنه های معماری، کاراکتر، محصول، ذرات، سیالات، محیط و غیره. بنابراین ابتدا نوع پروژه متریال را مشخص نمایید. همچنین باید نوع نرم افزار و موتور رندر را مشخص کنید تا طبق آنها انواع متریال ساخته شود. مراحل چهارگانه زیر، کلی هستند و در فرم ثبت سفارش، همه آیتمهای مورد نیاز برای برآورد فنی - مالی پروژه در نظر گرفته شده است.

آماده سازی فایلهای اولیه
فایل 3d مدل خود را به همراه همه تصاویر و توضیحاتی که درخواست شما را به شفافی اعلام کند ارسال نمایید. اگر فایلهای اولیه شما نیاز به بهینه سازی داشته باشد، حتماً به اطلاع شما خواهد رسید.
انتخاب نرم افزار مناسب
طبیعتاً پروژه های متریال برای هر نرم افزار مجزا هستند و حتی باید موتور رندر نیز مشخص باشد. بنابراین در این مرحله، به طور دقیق مشخص می شود که پروژه با چه نرم افزار و چه نوع متریالی آماده خواهد شد.
خلق متریال اولیه
تعداد متریالها، ویژگیهای ظاهری، انعکاسی، عبوردهی، برجستگی و غیره مشخص شده و به شما اعلام می شود. همچنین شما تصاویر تست رندر متریال پروژه (با توجه به صحنه) را خواهید دید تا آنها را تأئید کنید.
متریال نهایی
در مرحله پایانی، متریال نهایی با اجرای همه جزئیات پروژه انجام می شود و فایل نهایی برای شما ارسال خواهد شد. علاوه بر فایل نهایی، تصاویر رندر متریال صحنه را نیز به شما ارائه خواهم داد.