مراحل پروژه چندگانه


انواع پروژه های چندگانه وجود دارد: پروژه ترکیبی از مدل سازی و تکسچرینگ، ترکیبی از متریال، نورپردازی و رندرینگ، ترکیبی از مدل سازی، متریال، نورپردازی و رندرینگ، ترکیبی از مدل سازی و انیمیشن و غیره. بنابراین ابتدا نوع پروژه چندگانه را مشخص نمایید. همچنین بهتر است نوع فرمت فایلهای نهایی را نیز مشخص کنید (البته در اینجا آماده ارائه مشاوره به شما هستم). مراحل چهارگانه زیر، کلی هستند و در فرم ثبت سفارش، همه آیتمهای مورد نیاز برای برآورد فنی - مالی پروژه در نظر گرفته شده است.

آماده سازی فایلهای اولیه
هر چند در حین تکمیل فرم درخواست به همه موارد لازم اشاره می شود، به هر حال، هر نوع فایل یا توضیحات لازم را ارسال نمایید.
انتخاب نرم افزارهای مناسب
پس از بررسی درخواست و فایلهای اولیه پروژه، بهترین نرم افزارهای ممکن برای ساخت پروژه چندگانه انتخاب شده و به شما اطلاع داده می شود.
خلق صحنه اولیه
در این مرحله، ساختار کلی اولیه که فاقد جزئیات است به شما ارسال می شود (مثل تصاویر، ویدئو یا هر نوع فرمت دیگر که البته بستگی به نوع پروژه چندگانه دارد) تا طرح نخست پروژه خود را تأئید نمایید.
پایان پروژه
در مرحله پایانی، پروژه چندگانه با اجرای همه جزئیات انجام می شود و فایل نهایی برای شما ارسال خواهد شد. مدت زمان لازم برای انجام هر نوع پروژه چندگانه بستگی به سادگی یا پیچیدگی کار خواهد داشت.