مراحل پروژه انیمیشن


انواع پروژه های انیمیشن وجود دارد: انیمیشن صحنه های معماری، کاراکتر، معرفی محصول، تیزر تبلیغاتی، موشن گرافیک، مکانیکال، ذرات، سیالات و غیره. بنابراین ابتدا نوع پروژه انیمیشن را مشخص نمایید. همچنین بهتر است نوع فرمت انیمیشن نهایی را نیز مشخص کنید (البته در اینجا آماده ارائه مشاوره به شما هستم). مراحل چهارگانه زیر، کلی هستند و در فرم ثبت سفارش، همه آیتمهای مورد نیاز برای برآورد فنی - مالی پروژه در نظر گرفته شده است.

آماده سازی فایلهای اولیه
معمولاً پروژه های انیمیشن در ابتدا یک ایده هستند و تصویر و یا ویدئوی دقیقی از آنها وجود ندارد. به هر حال، به منظور شفاف سازی درخواست خود، هر گونه تصویر، ویدئو، کانسپت، متن توضیح و غیره که مطلوب مورد درخواستتان را به خوبی نشان دهد را ارسال نمایید.
انتخاب نرم افزار مناسب
پس از بررسی درخواست و فایلهای اولیه پروژه، بهترین نرم افزار ممکن برای ساخت انیمیشن انتخاب شده و به شما اطلاع داده می شود.
خلق انیمیشن اولیه
در این مرحله، استوری برد و انیمیشن ساخته شده اولیه پروژه که فاقد جزئیات است به شما ارسال می شود تا طرح نخست پروژه خود را تأئید نمایید.
انیمیشن نهایی
در مرحله پایانی، انیمیشن نهایی با اجرای همه جزئیات پروژه انجام می شود و فایل نهایی برای شما ارسال خواهد شد. مدت زمان لازم برای انجام هر نوع پروژه انیمیشن بستگی به سادگی یا پیچیدگی کار خواهد داشت.