مراحل پروژه BIM


انواع پروژه های BIM (مدل سازی اطلاعات ساختمان) وجود دارد: BIM جغرافیایی، سازه ای، معماری، تأسیسات لوله کشی، برق و مکانیکی و غیره. من فقط پروژه BIM معماری را انجام می دهم (هر چند با سازه و تأسیسات نیز آشنایی دارم). همچنین بهتر است خروجی نهایی BIM را نیز مشخص کنید (البته در اینجا آماده ارائه مشاوره به شما هستم). مراحل چهارگانه زیر، کلی هستند و در فرم ثبت سفارش، همه آیتمهای مورد نیاز برای برآورد فنی - مالی پروژه در نظر گرفته شده است.

آماده سازی فایلهای اولیه
هر نوع اطلاعات لازم در مورد پروژه از جمله نقشه های cad و تصاویر و توضیحات لازم را ارسال نمایید. برای پروژه های BIM به شرح همه اجزای ساختمان نیاز است.
راه اندازی پروژه در Revit
مقدمات راه اندازی پروژه در Revit اجرا می شود. همه level ها و grid ها مشخص می شوند و نقشه های cad وارد محیط Revit خواهند شد.
تهیه شیت های اولیه
در این مرحله، شیت های اولیه برای دیدن مدل و اجزای آن در نماهای مختلف ارسال می شود تا مورد تأئید شما واقع شود.
تکمیل پروژه BIM
در مرحله پایانی، BIM نهایی با اجرای همه جزئیات و ریزه کاریهای پروژه انجام می شود و فایل نهایی و شیت ها برای شما ارسال خواهد شد. طبیعتاً، نوع شیت بندی ها، از پیش، در حین وارد کردن اطلاعات پروژه در فرم درخواست، مشخص شده است.