مراحل پروژه زمان - واقعی


در پروژه های زمان - واقعی، همه اجزای صحنه (متریال، نورها، GI و غیره) ساخته شده است. انواع پروژه های زمان - واقعی وجود دارد: زمان - واقعی حرکت انسان در صحنه، وسایل نقلیه در صحنه، معرفی محصول، بررسی جنبه های پروژه های معماری، مدل های صنعتی و غیره. بنابراین ابتدا نوع پروژه زمان - واقعی را مشخص نمایید. همچنین بهتر است دستگاه اجرای فایل نهایی را نیز مشخص کنید (البته در اینجا آماده ارائه مشاوره به شما هستم). مراحل چهارگانه زیر، کلی هستند و در فرم ثبت سفارش، همه آیتمهای مورد نیاز برای برآورد فنی - مالی پروژه در نظر گرفته شده است.

آماده سازی فایلهای اولیه
برای داشتن زمان - واقعی صحنه خود، باید مدل آن را از پیش آماده داشته باشید. فایل مدل پروژه به همراه تصاویر، ویدئوها، توضیحات تکمیلی و غیره را ارسال کنید.
بهینه سازی مدل
حتی با وجود داشتن مدل پروژه خود، نیاز به بهینه سازی تک تک اجزای صحنه به منظور استفاده در موتور آنریل است.
خلق زمان - واقعی اولیه
در این مرحله، در Unreal Engine مقدمات اولیه آماده سازی زمان - واقعی اجرا می شود. سپس طرح اولیه شبیه سازی برای شما ارسال می شود تا تأئید کنید.
زمان - واقعی نهایی
در مرحله پایانی، فایل نهایی که حاوی همه جزئیات پروژه است برای شما ارسال خواهد شد. نوع دستگاهی که در آن فایل پروژه را اجرا می کنید، از پیش، در فرم ثبت سفارش مشخص شده است.