← All Categories

تکنیک Set Key
5:14
در این ویدئو ساخت کلیدهای انیمیشن با استفاده از Set Key در نرم افزار 3ds Max شرح داده شده است.
4 views
تکنیک Auto Key
11:10
در این ویدئو ساخت کلیدهای انیمیشن با استفاده از Auto Key در نرم افزار 3ds Max شرح داده شده است.
4 views